Zasoby - cenny czynnik ekonomiczny

Papier - 50 tysięcy ton papieru przechodzi przez nasze maszyny każdego roku. Około 30 tysięcy ton używanych gatunków papieru jest wytwarzanych z włókien nadających się do recyklingu - reszta z szybko odnawialnego drewna iglastego. Papier bielony pochodzi wyłącznie od producentów, którzy wytwarzają go przy użyciu technologii ECF (bezchlorowej) lub, jeszcze lepiej, TCF (całkowicie bezchlorowej), a także posiadają certyfikat zgodności z normą środowiskową ISO 14000.

Odpady trafiają nie tylko do kosza

Oprócz makulatury nadającej się do recyklingu, aluminium z produkcji płyt drukarskich, które nie może być już używane, jest również wprowadzane do procesu odzyskiwania surowców wtórnych. Chemikalia i odpady atramentowe są zbierane na miejscu przez certyfikowanych dostawców usług utylizacji odpadów i profesjonalnie usuwane lub poddawane recyklingowi. W ramach holistycznego i strategicznego systemu zarządzania środowiskowego, ogólnym celem jest zmniejszenie ilości odpadów.

Jasne przepisy dotyczące czystej wody

W zakładach, w których władze zezwalają na podłączenie do lokalnej sieci kanalizacyjnej, system rur kanalizacyjnych w naszych zakładach podlega ścisłemu monitorowaniu za pomocą czujników lub punktów pomiarowych. Wszystkie miejsca składowania odpadów niebezpiecznych dla wód gruntowych, takich jak farby lub chemikalia, są również odpowiednio zabezpieczone na wypadek awarii.

Ślad węglowy (ślad CO2)

Odnosi się nie tylko do emisji CO2, ale także do zużycia energii podczas pracy, produkcji i utylizacji. Prasy drukarskie są głównymi konsumentami energii - dlatego Grupa EDS dąży do produkcji z wysoką wydajnością energetyczną i zmniejszenia zużycia energii poprzez ciągłą modernizację i konserwację wszystkich systemów technicznych.

Więcej niż tylko gorące powietrze - kontrola emisji w EDP

Wszystkie heatsetowe prasy zwojowe używane w Grupie EDS są wyposażone w dopalacze do termicznego oczyszczania spalin. Grupa dąży również do ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania stosowania izopropanylu (IPA) i innych lotnych związków organicznych (LZO) zarówno w obszarach druku, jak i przygotowania do druku - bierzemy odpowiedzialność za ludzi.

.